Copyright © KŠP POSEIDON 2014. All Rights Reserved.                           Kontakt :  Nová Osada č.1 Komárno 945 01                                 Design by millano ® company Slovakia
Adresa :

Nová Osada č.1
   Komárno
     945 01
Ján Morvay -         0918 583 095

Attila Gunda -       0905 208 607

Mikuláš Németh - 0903 732 744
Klub športového potápania       Komárno
      POSEIDON