Open Water Diver - Základný kurz potápania

Základný kurz potápania je prvým kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia medzinárodne platný potápačský certifikát PADI alebo v ProTec, ktorý ich oprávnuje potápať sa na celom svete a otvára im dvere potápačských základní.

Umožní im požiciavať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné flaše na plniacich staniciach. Spolu s ďalšími potápačmi sa potom môžu zúčastňovať aj náročnejších ponorov určených len pre certifikovaných potápačov.

Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na všetky bežné formy rekreačného potápania. V teoretických a praktických lekciách sa študenti naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania.

V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní, optike a akustike pod vodou. Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v bazéne a po osvojení si potrebných zručností precvičuje aj na otvorenej vode. Jej tažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností aj nácvik samozáchranných techník a riešenia krízových situácií.

Podmienky účasti

- vek min 10 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- plavecká spôsobilosť
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 5 teoretických lekcií
- 4 bazénových lekcií
- 4 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 30 hodín výuky

Cena kurzu 280,- Euro (Cena s DPH)

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- vstupné na bazén, kompletný výstroj
- školné, inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v PADI alebo v ProTec
- c-card, nástenný diplom
- učebnica "ŠPP"
- pracovné CD študenta
- potápačské tabuľky
Junior Open Water Diver

Junior Open Water Diver - Základný kurz potápania pre mládežKurz "JUNIOR OPEN WATER DIVER" je najnižším kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom v systéme PADI alebo v ProTec. Je určený pre mladých potápačov od 10-15 rokov, ktorí sa iba začínajú tomuto krásnemu športu venovať. Úspešní absolventi kurzu obdržia medzinárodne platný potápačský certifikát, ktorý ich oprávňuje potápať sa v doprovode skúsenejších potápačov na celom svete a otvára im dvere potápačských základní.

Umožní im požičiavať si v zahraničí výstroj a dovolí nechať plniť vlastné fľaše na plniacich staniciach. Kurz dôkladne pripraví budúcich potápačov na bežné formy rekreačného potápania.

Teoretická príprava je redukovaná na minimum, pričom nevyhnutné informácie sú sprostredkované deťom zábavnou formou a s maximálnym využitím audiovizuálnej techniky. V kapitolách z fyziky sa frekventanti dozvedia o pôsobení tlakov a síl na človeka pri potápaní, optike a akustike pod vodou.

Praktická časť výcviku sa najskôr realizuje v bazéne a po osvojení si potrebných zručností precvičuje aj na otvorenej vode. Jej ťažiskom je okrem zvládnutia základných potápačských zručností, aj nácvik samozáchranných techník a riešenia krízových situácií. Študenti sa naučia používať jednotlivé súčasti výstroja, osvoja si základné potápačské zručnosti a oboznámia sa s pravidlami bezpečného potápania.

Vstupné požiadavky

- vek min 10 rokov(súhlas zákonného zástupcu)
- plavecká spôsobilosť
- vyhlásenie o zdravotnom stave

Doba trvania

- 7 teoretických lekcií
- 5 bazénových lekcií
- 4 ponory na otvorenej vode
- spolu približne 36 hodín výuky

Cena kurzu 280,- Euro (Cena s DPH)

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- vstupné na bazén, kompletný výstroj
- školné, inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v PADI alebo v ProTec
- c-card, nástenný diplom
- pracovné CD študenta
- potápačské tabulky
Advanced Diver

Advanced Diver - Pokročilý kurz potápania

Kurz "ADVANCED SCUBA DIVER" je ďalším kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom v systéme PADI alebo ProTec. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí si chcú rošíriť svoje vedomosti o nové poznatky nadobudnúť ďalšie potápačské zručnosti. Úspešní absolventi kurzu obdržia potápačský certifikát a medzinárodnú identifikačnú kartu. Táto im umožňuje účasť na ponoroch v lokalitách, v ktorých je požadovaná vyššia potápačská kvalifikácia, participovať na vybraných špeciálnych kurzoch a ďalších náročnejších formách potápania.

Kurz dôkladne pripraví absolventov na potápanie s počítačom zostupy v stredných hĺbkach, nočné potápanie a ponory v čiastočne uzavretom priestore.

V teoretických a praktických lekciách si účastníci výcviku osvoja nové potápačské zručnosti a oboznámia sa s aktuálnymi novinkami z oblasti potápačskej techniky. K dominantným témam patrí aj problematika dekompresie, viacúrovňových a opakovaných ponorov. Súčasťou výcviku je aj oblasť prvej pomoci a potápačskej záchrany. V lekcii z navigácie sa frekventanti naučia zaobchádzať s kompasom a využívať prostriedky prirodzenej orientácie. Samostatnú časť tvoria kapitoly z oceánografie, problematiky potápania v morských podmienkach a z plavidiel. Veľmi vhodným riešením je absolvovanie kurzu počas plavby na potápačskej lodi.

Podmienky účasti

- vek min 15 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- kvalifikácia SCUBA DIVER alebo ekvivalent
- min. 25 registrovaných ponorov
- vyhlásenie o zdravotnom stave - výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 8 teoretických lekcií
- 1 bazénová lekcia
- 6 ponorov na otvorenej vode
- spolu približne 36 hodín výuky

Cena kurzu 280,-Euro  (Cena s DPH)

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- školné
- inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v PADI alebo ProTec
- c-card, nastenný certifikát
- príručka "ŠPP"
- pracovný zošit študenta
- potápačské tabulky
Master Scuba Diver

Master Scuba Diver - Zdokonaľovací kurz potápania

Kurz "MASTER SCUBA DIVER" je najvyšším amatérskym kvalifikačným stupňom potápania s prístrojom v systéme PADI alebo ProTec. Je určený predovšetkým tým záujemcom, ktorí chcú pokračovať v profesionálnej línii. Pre amatérov predstavuje možnosť získať nové vedomosti a skúsenosti v kontrolovanom potápačskom prostredí za asistencie skúsených inštruktorov.

Samotný kurz reprezentuje prierez základných potápačských špecializácií akými sú:

- hlbkové potápanie
- potápanie v suchom obleku
- vysokohorské potápanie
- potápanie v chladnej vode a pod ľadom
- vrakové potápanie
- potápanie v čiastočne uzavretom prostredí
- hľadanie a vyprosťovanie

V hodinách teórie sa absolventi kurzu oboznámia s aktuálnym výskumom dekompresnej choroby a ďalších noviniek z oblasti potápačskej medicíny. Výcvik tiež pripravuje frekventantov na funkciu vedúceho potápača a ďalšie inštruktorské kvalifikácie.

Absolventi kurzu sa oboznámia s filozofiou a teoretickými základmi technického potápania ako aj s výstrojom, ktorý čiastočne prekračuje rámec chápania rekreačného potápania. Ideovou líniou kurzu je pomerne náročné - ale pritom bezpečné potápanie.

Podmienky účasti

- vek min 15 rokov (súhlas zákonného zástupcu)
- kvalifikácie ADVANCED DIVER, RESCUE DIVER
- min. 50 registrovaných ponorov
- vyhlásenie o zdravotnom stave
- výstroj na požadovanej úrovni

Doba trvania

- 16 teoretických lekcií
- 12 ponorov na otvorenej vode
- spolu približne 60 hodín výuky

Cena kurzu 420,- EURO (Cena s DPH)

Zahŕňa:
- plnenie fliaš vzduchom
- školné, inštrukt. a skúšobný poplatok
- registrácia v PADI alebo v ProTec
- c-card, nástenný diplom
- pracovné CD študenta
Klub športového potápania       Komárno
      POSEIDON
Copyright © KŠP POSEIDON 2014. All Rights Reserved.                           Kontakt :  Nová Osada č.1 Komárno 945 01                                 Design by millano ® company Slovakia